Cjenik usluga

Individualna savjetovanja

POSLOVNO SAVJETOVANJE 1 SAT
40,00 EUR
 • tumačenje zakona i propisa
 • izrada izvještaja
 • odgovori na pitanja
 • savjeti u vezi poslovanja
INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE 4 SATA
120,00 EUR
 • tumačenje zakona i propisa
 • izrada izvještaja
 • odgovori na pitanja
 • savjeti u vezi poslovanja
OSOBNO SAVJETOVANJE (COACHING) -1 SAT
80,00 EUR
 • osobna podrška
 • usklađivanje vrijednosti
 • postavljanje ciljeva
 • organizacija vremena

Izrada planova za samozapošljavanje

SAVJETOVANJE ZA IZRADU PLANA
140,00 EUR
 • tumačenje uvjeta natječaja
 • savjetovanje oko odabira djelatnosti
 • uputa za izradu troškovnika
 • uputa za prikupljanje dokumentacije
IZRADA POSLOVNOG PLANA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
500,00 EUR
 • pojašnjenje uvjeta natječaja
 • izrada poslovnog plana
 • detaljna razrada troškovnika
 • izrada popratne dokumentacije
IZRADA TABLICA I TROŠKOVNIKA ZA POSLOVNI PLAN
200,00 EUR
 • izrada plana prihoda za 2 godine
 • izrada plana troškova za 2 godine
 • izrada investicijskog plana
 • izrada troškovnika za plan
PISANJE PRIGOVORA NA NEGATIVNO OCIJENJEN POSLOVNI PLAN
140,00 EUR
 • dorada odgovora na pitanja
 • dorada tablica prihoda i troškova
 • izrada investicijskog plana
 • izrada troškovnika za plan

Edukacije

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – 1 MODUL
150,00 EUR / 1.130,18 HRK
 • odabir jednog od dostupnih modula
 • trajanje 1,5-2,5 sata
 • potpuna edukacija iz odabranog područja
 • primjeri iz prakse
 • primjena u vašem poslovanju
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – 6 MODULA
1.000,00 EUR / 7.534,50 HRK
 • zahtjevi predugovornog informiranja
 • pravu potrošača na odustajanje
 • pravu potošača na jamstvo
 • nepoštena poslovna praksa
 • alternativnom rješavanje sporova
 • izmjena Zakona u 2022. godini
MALA ŠKOLA POSLOVNE TERMINOLOGIJE
80,00 EUR
 • osnovna terminologija u poslovanju
 • terminologija na poslovnoj dokumentaciji
 • financijska terminologija
 • pojašnjenja raznih obrazaca
ŠTO OTVORITI - OBRT ILI TVRTKU?
80,00 EUR
 • osnove poslovanja obrta
 • osnove poslovanja tvrtke (j.d.o.o. i d.o.o.)
 • prednosti obrta/tvrtke
 • nedostaci/obrta tvrtke
 • razlike u obvezama i pravima
OSNOVE FINANCIJA ZA MALE PODUZETNIKE
150,00 EUR / 1.130,18 HRK
 • osnove financijske regulative
 • nacionalno poslovanje
 • poslovanje s inozemstvom
 • razumijevanje financijskih pojmova
 • izrada financijskih planova
 • tumačenje financijskih izvještaja
FORMIRANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA
130,00 EUR / 979,49 HRK
 • osnovni principi formiranja cijena
 • izrada analize željenih prihoda
 • planiranje troškova poslovanja
 • definiranje željene marže / cijene rada
 • formiranje cijena za proizvode/usluge
SPNFT – OSNOVNI SEMINAR
150,00 EUR / 1.130,78 HRK
 • svrha Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • primjena regulative za različite djelatnosti
 • zakonske obveze SPNFT
 • pojašnjenje dokumentacije obveznika SPNFT
 • postupak prijave sumnje na pranje novca
SPNFT – EDUKACIJA ZA OVLAŠTENIKE
250,00 EUR / 1.883,63 HRK
 • svrha Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • primjena regulative za različite djelatnosti s dokumentacijom
 • zakonske obveze SPNFT
 • izrada dokumentacije obveznika SPNFT
 • izrada prijave sumnje na pranje novca
 • promjene u regulativi u HR i EU
Etsy shop knjigovodstveno/zakonske raspetljancije
80,00 EUR
 • Osnove prodaje putem interneta
 • Upute za otvaranje Etsy shopa
 • Sve što treba znati o izdavanju računa
 • Podnošenje zahtjeva za PDV ID
 • Kalkulacija prodajnih cijena na Etsyiju
 • Kako Etsy naplaćuje naknade
 • Tips and tricks

Savjetovanje prilikom otvaranja tvrtke/obrta

SAVJETOVANJE PRILIKOM OTVARANJA TVRTKE/OBRTA
150,00 EUR / 1.130,18 HRK
 • analiza poslovne ideje
 • savjetovanje odabira djelatnosti
 • pojašnjenja prednosti i nedostataka tvrtke/obrta
 • informiranje o obvezama poslovanja tvrtke/obrta
 • hodogram otvaranja tvrtke/obrta
 • informiranje o potrebnoj dokumentaciji
 • odgovori na pitanja
Otvaranje tvrtke ili obrta + Financijski plan s objašnjenjima
250,00 EUR
 • Pojašnjenje osnova poslovanja obrta
 • Pojašnjenje osnova poslovanja tvtke
 • Prednosti i nedostaci obrta ovisno o djelatnostima i opsegu poslovanja
 • Prednosti i nedostaci tvrtke ovisno o djelatnostima i opsegu poslovanja
 • Procjena prihoda i troškova za prvu godinu poslovanja
 • Procjena dohotka, dobiti i poreznih obveza za prvu godinu poslovanja

Usluga knjigovodstvenog savjetovanja za obrtnike

MJESEČNA USLUGA KNJIGOVODSTVA OBRTA (BEZ ZAPOSLENIH)
50,00 EUR
 • usklade sa Zakonskim obvezama
 • savjeti mailom i telefonom
 • izrada i slanje PDV obazaca
 • izrada završnih obrazaca
MJESEČNA USLUGA KNJIGOVODSTVA OBRTA (1-5 ZAPOSLENIH)
160,00 EUR
 • usklade sa Zakonskim obvezama
 • savjeti mailom i telefonom
 • izrada i slanje PDV obazaca
 • izrada završnih obrazaca
 • prijave i odjave zaposlenika
 • evidencije za zaposlenike
 • izrada obračuna plaće
GODIŠNJA USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA OBRT (BEZ ZAPOSLENIH)
900,00 EUR
 • usklade sa Zakonskim obvezama
 • savjeti mailom i telefonom
 • izrada i slanje PDV obazaca
 • izrada završnih obrazaca
GODIŠNJA USLUGA KNJIGOVODSTVA ZA OBRT(1-5 ZAPOSLENIH)
1.540,00 EUR
 • usklade sa Zakonskim obvezama
 • savjeti mailom i telefonom
 • izrada i slanje PDV obazaca
 • izrada završnih obrazaca
 • prijave i odjave zaposlenika
 • evidencije za zaposlenike
 • izrada obračuna plaće
IZRADA OBRAZACA OBRTNIKA KPR I PO-SD
80,00 EURA
 • unos svih podataka u KPR obrazac
 • kontrola KPR-a sa žiro računom
 • unos podataka u KPR obrazac
 • izrada i slanje PO-SD obrasca
GODIŠNJA KONTROLA POSLOVANJA OBRTNIKA
230,00 EUR
 • provjera usklađenosti poslovanja
 • kontrola ulazne i izlazne dokumentacije
 • kontrola obveza prema državi
 • izrada KPR obrasca
 • izrada i slanje PO-SD obrasca
 • upute za iduću godinu

Izrada dokumentacije i provedba EU projekata

PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Cijena po dogovoru
 • pojašnjenje uvjeta natječaja
 • savjetovanje o detaljima projekta
 • izrada troškovnika
 • izrada projektne dokumentacije
 • prijava projekta na natječaj
PROVEDBA EU PROJEKATA
Cijena po dogovoru
 • vođenje projekta
 • organizacija projektnih aktivnosti
 • kontrola trošenja sredstava
 • izrada ZNS-ova
 • izrada završnog izvještaja
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA HAMAG-BICRO ZAJMOVE
Cijena po dogovoru
 • pojašnjenje uvjeta natječaja
 • savjetovanje o korištenju zajma
 • izrada troškovnika
 • izrada investicijskog plana
 • izrada potrebne dokumentacije
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA HBOR ZAJMOVE
Cijena po dogovoru
 • pojašnjenje uvjeta natječaja
 • savjetovanje o korištenju zajma
 • izrada troškovnika
 • izrada investicijskog plana
 • izrada potrebne dokumentacije

Usklađivanje sa zakonskim regulativama

USKLADA POSLOVANJA TRGOVCA
400,00 EUR
 • analiza trenutnog poslovanja
 • provjera usklađenosti sa Zakonima
 • izrada prijedloga usklade
 • izrada dokumentacije i provedbe usklade
USKLADA INTERNET TRGOVINE
300,00 EUR
 • analiza postojeće web trgovine
 • provjera usklađenosti sa Zakonima
 • izrada prijedloga usklade
 • izrada dokumentacije i provedbe usklade
USKLADA POSLOVANJA OBRTNIKA /TVRKE
130,00 EUR
 • analiza postojećeg stanja
 • provjera usklađenosti sa Zakonima
 • izrada prijedloga usklade
 • izrada dokumentacije i provedbe usklade
USKLADA POSLOVANJA S INOZEMSTVOM
500,00 EUR
 • analiza postojećeg stanja
 • provjera usklađenosti sa Zakonima
 • izrada prijedloga usklade
 • izrada dokumentacije i provedbe usklade

Analiza i optimizacija poslovanja

FINANCIJSKA ANALIZA POSLOVANJA I OPTIMIZACIJA
Cijena po dogovoru
 • analiza prihoda u periodu prethodne 3 godine
 • analiza troškova u periodu prethodne 3 godine
 • profitna analiza poslovanja
 • izrada prijedloga optimizacije
ANALIZA PROCESA I OPTIMIZACIJA
Cijena po dogovoru
 • analiza svakodnevnih procesa
 • analiza utroška vremena i resursa
 • zaključak napravljene analize
 • izrada prijedloga optimizacije
STRATEŠKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA
Cijena po dogovoru
 • analiza trenutnog stanja poduzeća
 • izrada SWOT analize
 • izrada PEST analize
 • postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva
 • izrada strategije

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

IZRADA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA SPNFT
400,00 EUR
 • analiza svih klijenata
 • provjera dubinskih analiza
 • provjera Pravilnika klijenta
 • provjera obavljenih edukacija
 • izrada zaključnog izvještaja
IZRADA SETA OBAVEZNE DOKUMENTACIJE SPNFT
800,00 EUR / 6.027,60 HRK
 • analiza poslovanja
 • izrada Pravilnika o SPNFT
 • izrada obrazaca za SPNFT
 • kreiranje procesa kontrole
 • izrada dubinskih analiza klijenata
 • izrada zaključnog izvještaja